donderdag 6 oktober 2016

Week 4

Vervolg pilotopdracht
Dinsdag 4 oktober zijn wij weer bij elkaar gekomen om de ontworpen lessen te bekijken en elkaar te voorzien van feedback hierop. Tijdens het maken van de lessen kwamen wij erachter dat het lastig bleef om het TPACK en K-SAVE model toe te passen in de lessen. Hier zijn we samen verder mee aan de slag gegaan. We hebben nogmaals de verzamelde literatuur over de 21st century skills bekeken en naast de lessen gelegd. Op deze wijze is het ons al beter gelukt om het schema van K-SAVE in te vullen. Gaandeweg kwamen wij erachter dat onze kennis van het TPACK model na het literatuuronderzoek nog niet voldoende was om dit toe te kunnen passen in een zelfontworpen les. Hierop zijn we ons literatuur onderzoek uit gaan breiden en hebben we naar praktische tips voor het werken met het TPACK model gezocht. Aan de hand van een spel, gemaakt door Marilou Klein, leerkracht en ICT coördinator in het basisonderwijs, hebben wij geoefend met het toepassen van TPACK op een les.

Gebruikte literatuur TPACK: 
- van Braak, J., Fisser, P., Tondeur, J., & Voogt, J. (2013) TPACK: Kennis en vaardigheden voor ICT-integratie geraadpleegd op 4/10/2016 van http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/05/29/tpack-kennis-en-vaardigheden-voor-ict-integratie/

- Fisser, P. & Voogt, J. (z.d.) TPACK-NL the game basisonderwijs geraadpleegd op 4/10/2016 van http://www.tpack.nl/zelf-aan-de-slag.html

Ontwerpen lessen
Zoals in een eerdere blog al werd verteld, zijn alle drie de ontworpen lessen gebaseerd op kerndoel 23 Rekenen; "Leerlingen leren wiskunde taal gebruiken". Inmiddels is bekend dat wij op woensdag 12 oktober de lessen zullen uitvoeren in groep 2. Iris zal de lessen grotendeels geven, dit geeft Tara en Keyra de ruimte om tijdens de lessen te observeren en kritisch te kijken naar het ICT gebruik in de les en de reacties van de leerlingen hierop. De resultaten van de observaties zullen meegenomen worden in het opstellen van de criteria lijst.

Hieronder staat een voorbeeld van het TPACK model en het K-SAVE model zoals deze is verwerkt in de lesvoorbereiding van de foto les. Voor het voorbereiden van de les maken wij gebruik van het ADIM-model.Nieuwe afspraak
Woensdag 12 oktober geven wij de lessen in groep 2 op de Duizendpoot. Na deze lessen zullen wij nog de tijd nemen om op de lessen terug te kijken en hierop te evalueren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten